Nasz profil na facebooku

Nasza oferta to oprogramowanie

wyspecjalizowane i dostosowane do potrzeb klienta.
Oprogramowanie tworzone ściśle we współpracy z klientem
z dziedziny elektronicznych dokumentów,
procesów biznesowych i wydruków.

Automatyzacja obiegu dokumentów w twojej firmie

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów obiegu elektronicznych dokumentów wraz z ich wydrukami.

Identyfikujemy procesy biznesowe w firmie składające się na nie działania i dokumenty, by następnie wymodelować je w naszym systemie i dostarczyć rozwiązanie użytkowniką. Każde dostarczane przez nas rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb i celów klienta, tworzone zawsze z jego aktywnym udziałem.

Procesy biznesowe odgrywają kluczową rolę dla efektywności pracy pracowników co ma bezpośredni wpływ na sukcesy firmy. Proponowany przez nas system dostępny jest z każdej przeglądarki dając dostęp do dokumentów, monitorowania ich statusów i rozpoczynania procesów biznesowych takich jak np: proces obieg faktury, proces wniosku kredytowego.

Dokumenty często muszą być drukowane, ale ich forma elektroniczna nie przekłada się na wydruk jaki chcielibyśmy osiągnąć lub też możemy chcieć wiele różnych wydruków dla jednego dokumentu. Proponujemy rozwiązanie oparte na szablonach które dają możliwość utworzenia dowolnej ilości , dowolnie sformatowanych wydruków dla jednego elektronicznego dokumentu.


Systemy intranetowe dla firm i korporacji

Każda większa firma do swojego efektywnego działania potrzebuje systemu który by umożliwiał komunikacje i wymianie danych między pracownikami.

Dostarczamy rozwiązania realizujące tą potrzebe poprzez takie funkcje systemu jak:

  • Wiadomości wewnętrzne
  • System raportowania
  • Repozytorium plików
  • Książkę kontaktów
  • Forum

Narzędzia dla działów IT

Nasze rozwiązanie jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przy tworzeniu elektronicznych dokumentów i ich obiegu. Działy dużych firm i korporacji mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na ciągłe dostarczanie nowych obiegów dokumentów i aktualizowaniu starych. Pracując w dziale IT dużej korporacji tworzyliśmy rozwiązania które pozwoliłyby nam jak najszybciej dostarczać obiegi dokumentów naszym wewnętrznym zleceniodawcą z najróżniejszych działów i z takiego właśnie doświadczenia powstała nasz platfroma.

Dostarczamy firmą platforme umożliwiającą działą IT:

  • Tworzenie zaawansowanych elektronicznych dokumentów za pomocą kreatora
  • Dodawaniu do dokumentów dynamicznych zachować w reakcji na działania użytkownika w php
  • Dodawania do dokumentów szablonów wydruków w libreoffice z wykorzystaniem języka szablonów FreeMarker
  • Tworzenia procesów biznesowych dla dokumentów w standardzie BPMN 2 w Eclipse
  • Tworzenia usług w php udostępnianych na serwerze usług