Nasz profil na facebooku

Nowoczesne firmy są zorientowane na procesy

Automatyzacja tych procesów przynosi wymierne korzyści
w postaci skrócenia czasu realizacji zadań , samego procesu i eliminacij błędów.

Co daje automatyzacja procesów firmy?

Orientacja procesowa firmy zaliczana jest do współczesnych koncepcji zarządzania. Dobrze zaprojektowane i dobrze funkcjonujące procesy w firmie decydują o jej skuteczności na rynku. Większość procesów biznesowych jest związana z dokumentami, wnioskami i ich obiegiem. Automatyzacja tych procesów daje firmie zyski w postaci:

  • Skrócenie czasu wypełniania dokumentów, wniosków
  • Eliminacje większości błędów wypełnianych dokumentów poprzez system walidacji
  • Natychmiastowe dostarczanie dokumentów odpowiednim osobą
  • Natychmiatowy dostęp do procesów i związanych z nimi dokumentów uprawnionym osobą
  • Przyspieszenie procesu decyzyjnego
  • Przyspieszenie całego procesy i obiegu dokumentów w firmie
  • Wspomaganie prac analitycznych

Nasze rozwiązanie automatyzacji procesów

Platforma którą dostarczamy wykorzystuje silnik procesów Activiti zgodny z BPMN2. Integralną częscią platformy jest system ról, usług i kreator zaawansowanych formularzy. Role, usługi jak i utworzone formularze można wykorzystywać w narzędziu do projektowania procesów biznesowych. Samo projektowanie odbywa sie w programie Eclipse z zainstalowanym pluginem activiti. Po utworzeniu diagramu procesu instalujemy go w systemie i decydujemy kto może uruchamiać proces.


Uruchamianie procesów i wykonywanie zadań

Użytkownik może uruchamiać procesy z widoku dodawania elementów gdzie są umieszczone wszystkie elementy jakie może dodać użytkownik. Po uruchomieniu procesu wyświetla się fromularz startowy jeśli został określony podczas tworzenia diagramu BPMN w Eclipse. Wszystkie uruchomione przez użytkownika procesy są widoczne na liście procesów, a zadania do wykonania w ramach procesu na liście zadań. Wykonywanie zadań może być powiązane z wypełnianiem nowych formularzy lub z aktualizowaniem już istniejących formularzy w ramach procesu.