Nasz profil na facebooku

Nasza technologia

to w głównej mierze platforma do tworzenia elektronicznych dokumentów
ich obiegu i wydruku zaprojektowana na bazie wielu lat doświadczeń

Platforma

Najważniejszą częscią naszego procesu wytwarzania oprogramowania jest nasza platfroma. Głównym celem przy jej tworzeniu było skrócenie czasu realizacji projektu przez dostarczanie konfiguratorów do najważniejszych elementów systemu.

Podstawową składnikiem systemu jest konfigurowalny element "To coś". Element "To coś" może być obiektem dziedziny, dokumentem, formularzem, słownikiem. Dla elementów "to coś" mozna budować raporty, generować wydruki oparte na szablonach, dopisywać kod w php obsługujący wywoływane przez niego zdarzenia czy wykorzystywać je jako element procesu biznesowego.

Platforma posiada własny specjalistyczny interfejs użytkwonika nazwany "Emp_gui". Chcąc zrealizować własne koncepcje w interfejsie użytkownika zdecydowaliśmy się nie korzystać z gotowych rozwiązań.

Wersja demonstracyjna

Pod adresem http://demo.czystywymysl.pl dostępna jest wersja demonstracyjna przypadku użycia platformy czysty wymysł na bazie której utworzono aplikacje do elektronicznej obsługi deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aplikacja ta wymagała utworzenia dodatkowego modułu dla podatnika, kilku klas obsługi zdarzeń i utworzenia 25 definicji elementów "to coś" w tym:
 • 12 elementów słownikowych takich jak kraj, ulica, dzielnica, miasto, region, rejon, pojemnik na odpodaty, itp
 • 5 dokumentów takich jak deklaracja do-1, deklaracja do-2, wniosek o pojemniki, załączniki do-1/A i do2/A
 • 5 elementów organizacji w tym podatnik, nieruchomosc, stanowisko, dział, itp
 • 3 formularze. Wykaz deklaracji, wykaz zobowiązań i wiadomość

Dla wszystkich dokumentów zostały utworzone klasy obsługi zdarzeń reagujące na zdarzenia użytkownika podczas wypełniania dokumentów, a najbardziej skomplikowanym utworzonym dokumentem był dokument "Deklaracja DO-2" składający się z 42 pól.

W tym konketnymn przypadku użycia platformy czysty wymysł nie zostały zastosowane procesy biznesowe z powodu bardzo prostego obiegu dokumentów które przyjmują tylko statusy: "dodane", "zatwierdzone", "odrzucone".

Użyte technologie

 • PHP
 • JavaScript
 • Postgres
 • Activiti
 • JODReports
 • FreeMarker
 • JasperReports