Nasz profil na facebooku

Elektroniczne dokumenty to nieuchronna przyszłość firm

Nawet do 80% wiedzy przedsiębiorstwa znajduje się w dokumentach,
a ich wyszukiwanie i przetwarzanie to większa część pracy pracowników.

Dlaczego elektroniczne dokumenty?

Pracownicy nie powinni marnować czasu na wyszukiwanie dokumentów w szafkach i przekazywaniu ich sobie fizycznie, a skupiać się na swojej właściwej pracy do której używają tylko danych zawartych w dokumentach. Dane powinny być dla pracownika dostępne odrazu. Marnowanie czasu na wyszukiwanie i przekazywanie dokumentów to marnowanie czasu pracownika. Normalny dokument nie daje natychmiastowego dostępu do danych na nim zawartych z każdego miejsca za to elektroniczny dokument tak. Elektroniczne dokumenty posiadąja wiele zalet których papierowe dokumenty nie mają.

  • Nie wypełniamy kartek papieru, a elektorniczny formularz dostępny z przeglądarki
  • Papier nie potrafi zwalidować poparawności wpisywanych na nim danych, a elektroniczny dokument już tak
  • Kartka papieru nie dostarczy listy dostępnych elementów ani nie pozwoli ich wyszukać jak np miast, firmy których dane chcemy użyć
  • Elektroniczny dokument może reagować na działania użytkownika, chować, pokazywać, obliczać czy uzupełniać jakieś pola formularza
  • Elektroniczny dokument odrazu po jego dodaniu jest dostępny dla wszystkich uprawnionych osób i nie trzeba go transportować fizycznie
  • Obieg elektronicznego dokumentu to tylko zmiana jego statusy , dostępności, a nie miejsca gdzie fizycznie się znajduje
  • Dla elektornicznych dokumentów można określić wiele szablonów i wykonać wiele róznych wydruków dla różnych odbiorców
  • Elektroniczne dokumenty to dane z których można łatwo tworzyć raporty

Kreator dokumentów

Przez lata dostarczania elektronicznych dokumentów opracowaliśmy zaawansowany kreator który pozwala tworzyć skomplikowane formularze. Dostępne na rynku kreatory formularzy nie były w stanie spełnić stawianych przed nimi wymagań dlatego stworzyliśmy własne rozwiązanie które cały czas udoskonalamy. Za pomocą naszego kreatora stworzysz każdy dokument nie tylko prosty, nie tylko jednostronicowy.

Reagowanie na zdarzenia użytkownika

Użytkownik wypełniając formularz nie koniecznie chce widzieć wszystkie jego pola, może też chcieć by pola pokazywały się zależnie od jego wyborów i uzupełniały się automatycznie gdy wybierze jakąś wartość. System reagowania na zdarzenia użytkownika jest niezbędny by tworzyć dynamiczne formularze. Dla każdego utworzonego formularza w naszym systemiej jest generowana klasa obsługi zdarzeń w php która pozwala dynamicznie zmieniać formularz w odpowiedzi na działania użytkownika.

Odwzorowanie dokumentu w bazie danych

Odwzorowanie formularza tworzonego przez kreator jest często rozwiązywane po stronie bazy danych przez obecne na rynku systemy za pomoc antywzorca sql encja-atrybyt-wartość. Nasze rozwiązanie tworzy dla każdego formularza tabelkę gdzie każda kolumna ma określony odpowiedni typ. Nie jest tworzona osobno tabelka główna , tabelka z typami póli i tabelka z wartosciami pól. Większośc systemów formularzy stosuje antywzorzec sql encja-atrybyt-wartość który ma zgubny wpływ na wydajnośc bazy danych. Żeby odczytać dane z jednego dokumentu trzeba połączyć kilka tabel: główną, typów i wartości co obinża drastycznie wydajność przy milionach dokumentów. Jeszcze jednym istotnym problemem tego rozwiązania opartego na antywzorcu sql jest fakt że typ wartości jest opisany w odrebnej kolumnie. Robienie raportów z tabel opartych na tym antywzorcu jest bardzo czasochłonne, skomplikowane i niewydajne. W naszym rozwiązaniu wystarczy odpytać jedną tabelke, a każda kolumna ma ustawiony odpowiedni typ dla wartości w niej zawartej.