Nasz profil na facebooku

Baza wiedzy oparta na wikipedi

Udostępniamy online bazę wiedzy z zakresu działania Naszej platformy i aplikacji o nią opartych

Przejdź do bazy wiedzy»

Co znajduje sie na wikipedi

W ramach udostepnianej przez nas bazy wiedzy dostępnej pod adresem http://wiki.czystywymysl.pl oferujemy usystematyzowana i pokategoryzowana wiedzę dotyczącą naszego oprogramowania. Zamieszczamy tam instrukcje obsługi ,opisujemy tam funkcje modułów, często występujące problemy i ich najlepsze rozwiązanie.

Baza wiedzy jako podręcznik

Baza wiedzy jest to nowoczesny i efektywny sposób uzyskiwania wiedzy. Aktualizowanie informacji w takiej bazie jest proste i dostępne odrazu dla użytkowników. Ma pełnić role podręcznika do naszej platformy i pomagać użytkowniką w jej poznawaniu.